آرشیو: پوسته شرکتی

قالب یک ستونه شرکتی

این پوسته برای سایت های خدماتی و شرکتی مناسبه و از سئو خوبی هم برخوردار است

 

البته برای موضوعات دیگر هم می شود از این قالب استفاده کرد

نصب رایگان قالب در صورت بروز مشکل احتمالی

قالب تست شده و صد در صد سالم می باشد

پوسته خدماتی گاوصندوق وردپرس

پوسته گاوصندوق وردپرس ، پوسته خدماتی وردپرس

این پوسته برای سایت های خدمات گاوصندوق تهیه شده است و از سئو خوبی هم برخوردار است

 

البته برای موضوعات دیگر هم می شود از این قالب استفاده کرد

نصب رایگان قالب در صورت بروز مشکل احتمالی

قالب تست شده و صد در صد سالم می باشد

پوسته تشریفات و خدمات مجالس وردپرس

پوسته تشریفات و خدمات مجالس

این پوسته برای شرکت های تشریفات و خدمات مجالس که کار برگزاری مجالس برعهده دارند ، آماده شده است .

 

پوسته خدمات نظافتی وردپرس

پوسته خدمات نظافتی وردپرس

این پوسته برای سایت های خدمات نظافتی تهیه شده است و از سئو خوبی هم برخوردار است

 

البته برای موضوعات دیگر هم می شود از این قالب استفاده کرد

نصب رایگان قالب در صورت بروز مشکل احتمالی

قالب تست شده و صد در صد سالم می باشد

پوسته قالیشویی وردپرس

پوسته قالیشویی وردپرس

این پوسته برای سایت های قالیشویی تهیه شده است و از سئو خوبی هم برخوردار است

 

البته برای موضوعات دیگر هم می شود از این قالب استفاده کرد

نصب رایگان قالب در صورت بروز مشکل احتمالی

قالب تست شده و صد در صد سالم می باشد

پوسته شرکتی وردپرس

پوسته شرکتی وردپرس

این پوسته برای سایت های شرکتی و خدماتی که رسمی و معبتر می باشند تهیه شده است و از سئو خوبی هم برخوردار است

 

البته برای موضوعات دیگر هم می شود از این قالب استفاده کرد

نصب رایگان قالب در صورت بروز مشکل احتمالی

قالب تست شده و صد در صد سالم می باشد

پوسته وبلاگی پزشکی وردپرس

پوسته پزشکی وردپرس

این پوسته برای وبلاگ های پزشکی تهیه شده است و از سئو خوبی هم برخوردار است

 

البته این قالب برای سایت هایی با موضوعات دیگر هم کاربرد دارد فقط کافیست تصاویر اسلایدر رو تغییر بدید و سپس پوسته شکل و شمایل موضوع شما را میگیرد

نصب رایگان قالب در صورت بروز مشکل احتمالی

قالب تست شده و صد در صد سالم می باشد

پوسته پزشکی وردپرس

پوسته پزشکی وردپرس

این پوسته برای سایت پزشکی تهیه شده است و از سئو خوبی هم برخوردار است

 

البته این قالب برای سایت هایی با موضوعات دیگر هم کاربرد دارد فقط کافیست تصاویر اسلایدر رو تغییر بدید و سپس پوسته شکل و شمایل موضوع شما را میگیرد

نصب رایگان قالب در صورت بروز مشکل احتمالی

قالب تست شده و صد در صد سالم می باشد

پوسته پورتالی پزشکی وردپرس

پوسته پورتالی وردپرس

این پوسته برای سایت پزشکی تهیه شده است و از سئو خوبی هم برخوردار است

 

البته برای موضوعات دیگر هم می شود از این قالب استفاده کرد

نصب رایگان قالب در صورت بروز مشکل احتمالی

قالب تست شده و صد در صد سالم می باشد

پوسته بازرگانی وردپرس

پوسته بازرگانی وردپرس

این پوسته شرکت های بازرگانی تهیه شده است و از سئو خوبی هم برخوردار است